ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเวลาและสถานที่ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ภารโรง