ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ รับสมัครนักการ ภารโรง