ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 รายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>
คลิกที่นี้