ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๒ อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ >>> ประกาศรับสมัคร คนสวน 2 ตำแหน่ง