ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน