ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง) ด้วยเงินประมาณรายจ่าย แต่วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ Lab boy