ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ รับสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน