ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ดังนี้

    1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ  จำนวน 1 อัตรา   >>>click<<<
    2. เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารสองทาง จำนวน 1 อัตรา  >>>click<<<
    3. เจ้าหน้าที่เติมเงินศูนย์อาหาร จำนวน 1 อัตรา        >>>click<<<