ประกาศ..การให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

no-facebook

                ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพบว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.facebook.com แล้วแอบอ้างว่าเพจดังกล่าวเป็นพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในเพจดังกล่าวมีที่มาจากโรงเรียน ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ จึงจำเป็นต้องประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบว่า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไม่ได้ใช้พื้นที่บน facebook หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ  และจะมีเพียงที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้โดเมน st.ac.th เพียงเท่านั้น อ่านรายละเอียดประกาศ