ประกาศ!!! การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! ด้วยงานอนามัยโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดในเอกสารเอกสารแนบ

ประกาศการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ