ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

คลิกอ่านประกาศ