ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 – 257, 259 – 271 และ 273 – 277 
มารายงานตัวในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โดยสามารถดูรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
และอ่านรายละเอียดในการมารายงานตัวได้ที่นี่ Click