ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program : EP

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program : EP

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-30 มารายงานตัว ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565
ณ ห้องเกียรติยศ บริเวณอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง
สามารถดูรายชื่อของนักเรียน และอ่านรายละเอียดในการมารายงานตัวได้ที่นี่ Click