ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

>>>คลิก<<<