ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง) เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังแนบ

>>>คลิก<<< ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง