ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ครั้งที่ 1)

ประกาศเลื่อนอันดับโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
ตามลำดับที่สอบได้ และตามประสงค์ที่ได้ดำเนินการแจ้งไว้
เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์เพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียดดังนี้ Click