ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ต้น ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

2) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ MSET ม.ต้น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

3) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ EP เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิกที่นี่