ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  คลิกที่นี่
2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป   คลิกที่นี่