ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ) คลิกที่นี่

2) เลื่อนแผนการเรียน และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) คลิกที่นี่