ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

2) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ MSET ม.ปลาย เพิ่มเติมครั้งที่ 4 คลิกที่นี่

3) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ Gifted Eng (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 คลิกที่นี่

4) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ Gifted Math เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

5) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการศิลปศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิกที่นี่