ประกาศเรียก ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ ศิลป์-ภาษา)

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้เรียกผู้สอบได้มารายงานตัวใรวันที่ 13 มีนาคม 2563
ปรากฎว่ามีนักเรียนสละสิทธิ์จึงเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ ดังนี้

แผนวิทย์-คณิต เรียนผู้สอบได้ในลำดับ 124-137 มารายงานตัว คลิกประกาศ

แผนศิลป์-ภาษา เรียนผู้สอบได้ในลำดับ 52 มารายงานตัว คลิกประกาศ