ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ MSET (เพิ่มเติมครั้งที่4)  คลิกที่นี่

2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Gifted Math และ โครงการศิลปศาสตร์(เพิ่มเติมครั้งที่4) คลิกที่นี่