ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่3) คลิกที่นี่

2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ MSET (เพิ่มเติมครั้งที่5)  คลิกที่นี่

3) เลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่2) และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่2) คลิกที่นี่