ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบงาน ผู้สนใจติดต่อขอรับซองเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 23 กันยายน พ.ศ.2556 ในเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 077-272300 ต่อ 600 งานพัสดุและสินทรัพย์

Download  ประกาศสอบราคาซื้อ     คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์