ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดังนี้>>download>>ประกาศฯ