ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

ตามที่โรงเรียนสราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บัดนี้นี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

>>>คลิก<<< ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ

>>>คลิก<<< ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารสองทาง

>>>คลิก<<< ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เติมเงินศูนย์อาหาร