ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ บัดนี้ ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  โดยมีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

>>>คลิก<<<