ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
นายอนุรัตน์ มณีรัตน์
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริหารงานบุคคล อาคารเพ็ชญไพศิษฎ์

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว