ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวและทำสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล