ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวและทำสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเพ็ชญไพศิษฎ์
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง .doc