ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

job2013      ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เป็นลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐กันยายน – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นั้น  บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศผลการคัดเลือก