ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โดยสามารถอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติในการสอบและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ คลิกที่นี่