ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยสามารถอ่านรายละเอียดวัน เวลาสอบเเละแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ คลิกที่นี่

และสามารถค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบตามระดับชั้นโดยสแกนคิวอาร์โค้ดหรือค้นหาในลิงค์ดังต่อไปนี้

1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่