ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจําปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2565                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.30 น. วันที่ 23 มีนาคม 2565

ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลํายอง

สามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้ Click