ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบรายชื่อและสแกน qr code เข้าไลน์กลุ่มตามที่ได้แนบมาในเอกสารเพื่อติดตามข้อมูล

clickอ่านประกาศ