ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สามารถดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารที่แนบ

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ<<<