ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน บัดนี้ โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

>>>คลิก<<<  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ