ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายละเอียดอ่านในเอกสารที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาศาสตร์