ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาแนะแนว)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูแนะแนว 25 ต.ค. 62