ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 2 อัตรา
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
เวลา 9.00 น.
ห้องทัศนศิลป์ 2 อาคารชั่วคราว
หลังอาคาร 5 (วรรณทัศน์)
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์