ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ
รายละเอียดในการสอบเเละเเนวปฏิบัติในวันสอบมีดังนี้ Click
สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ได้แก่
1) ตรวจสอบห้องสอบ ม.1 Click
2) ตรวจสอบห้องสอบ ม.4 Click
3) แจ้งกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อ Covid-19 Click