ประกาศรับสมัครสอบ Pre-Test ม.1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดประกาศ Click

กำหนดการ
รับสมัคร 20 ธ.ค. 65 – 9 ม.ค. 66
ชำระเงินภายในวันที่ 10 ม.ค. 66
ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 11 ม.ค. 66
สอบวันที่ 15 ม.ค. 66
ประกาศผลวันที่ 20 ม.ค. 66

สมัครผ่าน https://www.st.ac.th/pretest/