ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
>>> ประกาศรับสมัคร จนท.โสตทัศนศึกษา