ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาตร์ทั่วไป จำนวน  2  อัตราและ
สาขาวิชาฟิกสิกส์ จำนวน  1  อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดอ่านในเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 วิชาเอกฟิสิกส์ 1