ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)
จำนวน 1 อัตราตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กันยายน  2562
รายละเอียดอ่านในเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครครูชาวจีน 23 -27 ก.ย. 62