ประกาศรับสมัครนักเรียน แข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (IJSO) ระหว่างวันที่ 15 พฤจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

งานประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสารได้ที่ >>> facebook โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

และข่าวประชาสัมพันธ์ >>> facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี