ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกรายละเอียด>>>ประกาศผู้ชนะ