ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1,ม.4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

card_logo9999999ตามที่โรงเรียนได้สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอประกาศผลการสอบนักเรียนโครงการพิเศษ รายละเอียดดังนี้

นักเรียนโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการพิเศษ สสวท. และคณิต-วิทย์

โครงการพิเศษ EET

โครงการพิเศษ EP


นักเรียนโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการ MOU และ สสวท.

โครงการ EET

โครงการ Gifted

โครงการศิลป์-ภาษา