ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

card_logo9999999              ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารประกวดราคา   ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่่ เบอร์โทรศัพท์    077-272300 ต่อ 600

งานพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศประกวดราคา    <<<<ดาวน์โหลดประกาศ