ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1/ชั้นม.4 ปีการศึกษา2556

IMG_9402

ชั้น ม.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ชั้น ม.4 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดิม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ